Qolcom

Qolcom Bezpieczna, zarządzana, sieć jako usługa (NaaS) Qolcom oferuje organizacjom usługi zarządzania siecią informatyczną „pod klucz” w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Pozwala to organizacjom przejść od modelu CAPEX do bardziej przewidywalnego doświadczenia usług i modelu zużycia opartego na OPEX. Ponieważ organizacje poszukują bardziej wydajnych sposobów wykorzystania zasobów IT, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom w […]