OPTYMALIZACJA INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI APLIKACJI

Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2021 r.

Dziękujemy za to, że zdecydowaliście się być częścią naszej społeczności w Symec LTD (“Firma”, “my”, “nas”, “nasz”). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Korzystając z naszej aplikacji mobilnej “Optymalizuj”, w zależności od przypadku (“Aplikacja”) i bardziej ogólnie, korzystasz z naszych usług (“Usługi”, które obejmują Aplikację), doceniamy, że ufasz nam swoimi danymi osobowymi. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz prawa w związku z tym. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu, aby przeczytać go uważnie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności znajdują się jakieś warunki, na które użytkownik nie wyraża zgody, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Aplikację), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ci to zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Informacje zebrane za pośrednictwem naszej aplikacji

W skrócie: zbieramy informacje dotyczące twojej geolokalii, urządzenia mobilnego, gdy korzystasz z naszej aplikacji.

Jeśli korzystasz z naszej Aplikacji, zbieramy również następujące informacje:

Informacje o lokalizacji geograficznej.

Możemy poprosić o dostęp lub uprawnienia do zbierania danych o lokalizacji, aby umożliwić analizę łączności Wi-Fi i komórkowej za pomocą Centrum Symec. Dane o lokalizacji są zbierane nawet wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta lub nie jest używana. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach urządzenia.

Dostęp do urządzeń mobilnych.

Możemy poprosić o dostęp lub uprawnienia do niektórych funkcji z urządzenia mobilnego, w tym aparatu, pamięci masowej, telefonu, zasilania, użytkowania i innych funkcji urządzenia mobilnego. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach urządzenia.

Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej aplikacji, rozwiązywania problemów oraz do wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych firm.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych i / lub twojej zgody.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Aplikacji do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach, opierając się na naszych uzasadnionych interesach biznesowych, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których polegamy obok każdego celu wymienionego poniżej.

Informacje, które gromadzimy lub otrzymujemy, wykorzystujemy:

Analiza łączności

Optimize wykonuje automatyczne testy na urządzeniu w określonych przez użytkownika odstępach czasu z parametrami skonfigurowanymi w Centrum Symec.

Te testy są następujące:

Baterii
Pamięci
Sygnał WiFi (kondycja na podstawie lokalizacji)
Sygnał mobilny (kondycja na podstawie lokalizacji)

Wyniki tych testów są wysyłane do Symec Hub wraz z lokalizacją urządzenia w punkcie, w którym przeprowadzono test. Lokalizacja urządzenia nie jest przechwytywany poza tymi testami.

Lokalizacja urządzenia w punkcie, w którym przeprowadzono test, jest wykorzystywana w połączeniu z danymi sygnału Wi-Fi / Mobile w celu dostarczenia informacji na temat łączności urządzenia. Dane te mogą być używane do analizy w celu określenia słabości infrastruktury sieci Wi-Fi lub łączności mobilnej.

CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług, ochrony twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać twoje dane, które przechowujemy na podstawie następującej podstawy prawnej:

Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to racjonalnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Wykonanie Umowy: W przypadku zawarcia z Tobą umowy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, wnioskami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, takim jak w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na wymogi bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Ważne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w sporach sądowych, w które jesteśmy zaangażowani.

W szczególności możemy być zmuszeni do przetwarzania Twoich danych lub udostępniania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje użytkownika w związku z fuzją, sprzedażą aktywów spółki, finansowaniem lub nabyciem całości lub części naszej firmy innej firmie lub w jej trakcie w trakcie negocjacji.

CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

W skrócie: Możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twoje własne.

Nasze serwery znajdują się w. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Aplikacji z zewnątrz, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz “TWOJE DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOMUKOLWIEK?” powyżej), w innych krajach i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tych krajach nie muszą być przepisy o ochronie danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe, jak w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przechowujemy twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że wymagany lub dozwolony jest dłuższy okres przechowywania przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, rachunkowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania twoich danych osobowych dłużej niż 1 rok.

Jeśli nie będziemy mieć bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

W skrócie: Staramy się chronić Twoje dane osobowe za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologię przechowywania informacji nie może być zagwarantowana w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszego bezpieczeństwa i niewłaściwie zbierać, dopuszczać się, kraść ani modyfikować twoich danych. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Aplikacji odbywa się na własne ryzyko. Dostęp do aplikacji należy uzyskać tylko w bezpiecznym środowisku.

CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

Krótko mówiąc: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie wprowadzamy ich na rynek.

Świadomie nie zabiegamy o dane od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie wprowadzamy ich na rynek. Korzystając z Aplikacji, użytkownik oświadczają, że mają co najmniej 18 lat lub są rodzicami lub opiekunami takiego małoletniego i wyrażają zgodę na korzystanie z Aplikacji przez takie osoby niepełnoletnie. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat zostały zebrane, zdezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione środki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru publicznego. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

Większość przeglądarek internetowych i niektórych mobilnych systemów operacyjnych i aplikacji mobilnych zawiera funkcję “DNT” (“DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i zbierać danych o aktywności związanej z przeglądaniem online. Na tym etapie nie sfinalizowano jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie komunikuje twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE POWIADOMIENIE?

W skrócie: Tak, zaktualizujemy niniejsze powiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności może być aktualizowana od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą “Poprawioną”, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić Cię w widocznym miejscu, publikując powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEJ INFORMACJI?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (DPO), Keithem Lavelle, pocztą elektroniczną na [email protected] lub pocztą na adres:

Symec SP. z o.o.
Keith Lavelle
10 Brook Office Park
Emersons Zielony
Bristol – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire BS16 (Anglia)
Wielka Brytania

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

Na podstawie obowiązujących przepisów obowiązujących w Twoim kraju użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, zmiany tych informacji lub usunięcia ich w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail do ochrony danych. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.