Twoja prywatność jest ważna dla Ciebie i dla nas. Dlatego będziemy chronić informacje, które nam udostępniasz. Aby chronić twoją prywatność, Symec przestrzega różnych zasad zgodnie z ogólnoświatowymi praktykami dotyczącymi prywatności i ochrony danych klientów.

Nie będziemy sprzedawać ani podawać nikomu twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail ani żadnych innych informacji.

INFORMACJE O SYMEC

Symec jest administratorem danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych, które nam przekazujesz. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii, pod numerem firmy 0697 5522; nasz adres siedziby to The Willows, 159 Four Acres, Bristol, BS13 8RA.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z [email protected] lub zadzwoń pod numer +44 (0) 117 978 8884.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do wykrycia twojej tożsamości i obejmują twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane osobowe to także informacje, które mogą być powiązane z Tobą wraz z innymi informacjami, np.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, nie możesz korzystać z tej strony internetowej ani przekazywać nam żadnych informacji.

JAKIE INFORMACJE GROMADZI SYMEC?

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe, które nam przekazujesz podczas interakcji z nami. Oprócz informacji, które nam przekazujesz, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy korzystać z różnych technologii, które automatycznie lub pasywnie zbierają pewne informacje za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi z nami w interakcję. Może to obejmować przeglądarkę i system operacyjny, z którego korzystasz, adres URL, który skierował Cię do strony internetowej, oraz porę dnia, w której wchodziłeś z nami w interakcję (“informacje o użytkowaniu”).

Informacje o użytkowaniu mogą również obejmować adres IP lub inny niepowtarzalny identyfikator (“identyfikator urządzenia”) dla dowolnego komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia (“urządzenie”) używanego do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej. Identyfikator urządzenia to numer, który jest automatycznie przypisywany do urządzenia; nasze serwery identyfikują urządzenie użytkownika za pomocą identyfikatora urządzenia.

Możemy również zbierać pewne informacje o Użytkowniku za pomocą zautomatyzowanych środków, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i dzienniki serwerów internetowych.

W JAKI SPOSÓB SYMEC WYKORZYSTUJE TE INFORMACJE?

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności lub powiadomionych o tym w momencie, gdy zbieramy twoje dane, nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej. Wszelkie podane przez Ciebie informacje są przechowywane z należytą starannością i bezpieczeństwem i będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką lub w sposób, na który wyraziłeś zgodę. Mogą one obejmować komunikowanie się z Tobą w sprawie naszego programu wydarzeń, finalizowanie transakcji, o którą użytkownik mógł poprosić, oraz wysyłanie okresowych komunikatów i ankiet.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe i/lub informacje o użytkowaniu w celu:

 • rozpatrzyć swój wniosek, jeśli złożyłeś wniosek o możliwość kariery u nas
 • umożliwiać i umożliwiać ci udział w wydarzeniach lub przyczynianie się do publikacji (lub ocenę jego przydatności do uczestnictwa lub wnoszenia wkładu), w tym między innymi do odpowiadania na twoje pytania lub komentarze
 • prowadzenie działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług, prowadzenie badań, zarządzanie komunikacją, tworzenie materiałów szkoleniowych i programów, określanie skuteczności i optymalizacja naszej reklamy, analizowanie naszych produktów i usług oraz prowadzenie działań księgowych, audytowych, rozliczeniowych i uzgadniających)
 • przygotowywanie i dostarczanie zagregowanych raportów danych przedstawiających zanonimizowane informacje (w tym, bez ograniczeń, kompilacje, analizy, modele i zasady analityczne i predykcyjne oraz inne zagregowane raporty) do naszych celów biznesowych
 • prosimy o opinie na temat naszych usług i produktów
 • zgodne ze standardami branżowymi i naszą polityką.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe i informacje o użytkowaniu:

 • z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, w tym, bez ograniczeń, tymi, którzy oferują, hostują lub obsługują nasze systemy
 • zgodności z prawem Brytyjskim, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym, takim jak wymogi służb ratowniczych i/lub organów ścigania
 • w celu egzekwowania naszej umowy z Tobą
 • analizowanie i ulepszanie naszej komunikacji i strategii (w tym poprzez identyfikację, kiedy otrzymano i przeczytano wiadomości e-mail oraz twoją lokalizację)
 • w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z rzeczywistymi lub podejrzewanych nielegalnych działań, podejrzenia oszustwa, sytuacji nadzwyczajnych, naruszenia niniejszej polityki prywatności lub innej umowy, lub jako dowód w sporach sądowych, w których jesteśmy zaangażowani, lub w celu ochrony naszych praw, własności lub praw lub własności naszych użytkowników, osób trzecich i / lub społeczeństwa
 • w przypadku sprzedaży, cesji, przeniesienia lub nabycia całości lub zasadniczo całości aktywów lub udziałów Symec przez osobę trzecią
 • z innymi osobami trzecimi, za twoją zgodą
 • jako zbiorcze lub niezidentyfikowane informacje z osobami trzecimi w celach marketingowych, reklamowych, badawczych i innych
 • w celu prowadzenia analityki internetowej w celu śledzenia korzystania z naszej strony internetowej; informacje te są udostępniane Google Analytics i przechowywane na serwerach w USA (aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google; alternatywnie możesz zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=GB).

Jeżeli dane zostaną ujawnione wykonawcom podczas zleconego przetwarzania danych, podlegają one niniejszej polityce oraz, w stosownych przypadkach, innym dodatkowym lub odpowiednim alternatywnym przepisom o ochronie danych i warunkom umownym.

PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Symec podjął zdecydowane działania w celu ochrony bezpieczeństwa twoich danych osobowych i zapewnienia, że twoje wybory dotyczące ich zamierzonego wykorzystania są honorowane. Podejmujemy zdecydowane środki ostrożności, aby chronić Twoje dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Masz również znaczącą rolę w ochronie swoich informacji. Nikt nie może wyświetlać ani edytować Twoich danych osobowych bez znajomości twojej nazwy użytkownika i hasła, więc nie udostępniaj ich innym osobom.

Używamy szyfrowania, aby chronić przesyłanie danych osobowych od Ciebie do nas.

Chronimy również bezpieczeństwo twoich danych podczas transmisji online za pomocą oprogramowania do szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL).

TWOJE OPCJE

Jeśli podałeś nam dane osobowe, zachowamy Twoje dane zgodnie z naszą polityką przechowywania. Możesz wycofać swoją zgodę na nasze przetwarzanie, wysyłając do nas wiadomość e-mail, a my zastosujemy Twoje preferencje w naszych przyszłych komunikatach. Jeśli ustawowe okresy przechowywania wymagają dalszego udostępnienie, zablokujemy te zapisy.

Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail, aby uzyskać dostęp do posiadanych przez nas informacji na jego temat lub zażądać sprostowania wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na Jego temat.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności podlega zmianom i aktualizacjom. Wszelkie zmiany opublikujemy na tej stronie.

KONTAKT Z SYMEC

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pytania lub komentarze dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail [email protected] – staramy się odpowiedzieć w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć Twojej skargi, możesz skierować skargę do Biura Komisarza Informacji, klikając tutaj: https://ico.org.uk/concerns/.