Dzisiejsze siły robocze są w ruchu. Nasi sprzedawcy, inżynierowie terenowi i zespoły zarządzające potrzebują dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych, danych i kanałów mediów społecznościowych, gdziekolwiek są na świecie, niezależnie od prostej zdolności nawiązywania połączenia telefonicznego. Silne rozwiązanie w zakresie łączności mobilnej jest niezbędne dla tych potrzeb i zdajemy sobie sprawę, że każda firma jest inna.

Symec są całkowicie niezależne i zdolne do świadczenia usług we wszystkich głównych sieciach w Wielkiej Brytanii. Możemy mieszać i dopasowywać te usługi do Twoich wymagań na jednym rachunku.

Nasze rozwiązania IoT mają dostęp do wielu brytyjskich i międzynarodowych przewoźników oferujących zarówno kierowanych, niesterowanych, jedno- lub wielosieciowych simów we wszystkich formach. Usługi mogą być świadczone na całym świecie z wyboru przewoźników brytyjskich lub międzynarodowych. Doceniamy, że wszystkie potrzeby klientów są różne i jesteśmy dumni z tego, że budujemy na zamówienie najnowocześniejsze rozwiązania, które są wyjątkowo różne. To odróżnia nas od konkurentów i umożliwia przewagę konkurencyjną nad i powyżej ceny dolnej linii.

Partnerzy łączności

Studia przypadków łączności